pedagogia

Pedagogia

La Pedagogia és una disciplina en la que es treballa l’educació en tots els sentits: escolar, familiar, laboral, social i cultural.
El nostre objectiu principal és potenciar al màxim el desenvolupament personal de cada infant.

Per això, treballam centrant-nos en l’individu i les seves característiques, realitzant un treball en xarxa amb els pares,
escoles (tutors, equips d’orientació i direcció) i entorn social.

Veure més

Logopèdia/ Audició i Llenguatge

La Logopèdia és una especialitat que es dedica a l’estudi, el diagnòstic, la prevenció i el tractament de les alteracions de la parla, la comunicació i el llenguatge oral o escrit, tant a nivell comprensiu com expressiu. Es centra en la reeducació dels trastorns innats i/o adquirits del llenguatge en nins o adults.

La nostra tasca no consisteix en ensenyar a parlar, sinó en proporcionar ajudes amb sistemes de comunicació a l’infant, perquè es pugui expressar, a nivell oral, escrit, amb signes o amb pictogrames.

Veure més

Psicologia

La Psicologia és la ciència que té com a objecte d’estudi la conducta humana i que s’encarrega de tractar els trastorns de l’estat d’ànim i/o de comportament.

A Espai Saba, oferim un servei de psicologia infanto-juvenil i per a adults que utilitza tècniques i estratègies d’intervenció procedents, per una banda, de la teràpia cognitiu-conductual i, per l’altra, de la teràpia breu estratègica, atenent sempre l’entorn familiar, social i acadèmic o laboral dels nostres usuaris.

Veure més

Fisioteràpia

La Fisioteràpia és una ciència de la salut fonamentada per estudis universitaris, que mitjançant exercici, tractament físic i mecànic, promou la prevenció, la recuperació i la millora de possibles lesions o problemes de salut, augmentant la qualitat de vida i el benestar de totes les persones.

Veure més

Nutrició i dietètica

El professional encarregat de la Nutrició i dietètica és un sanitari expert s’encarrega d’educar i assessorar als pacients sobre alimentació saludable.  A Espai Saba creiem amb l’educació nutricional, amb els canvis d’hàbits de forma progressiva encaminats a millorar la salut de les persones de qualsevol edat.

Veure més