Psicologia

La Psicologia és la ciència que té com a objecte d’estudi la conducta humana i que s’encarrega de tractar els trastorns de l’estat d’ànim i/o de comportament.

A Espai Saba, oferim un servei de psicologia infanto-juvenil i per a adults que utilitza tècniques i estratègies d’intervenció procedents, per una banda, de la Teràpia Cognitiu-Conductual i, per l’altra, de la Teràpia Breu Estratègica, atenent sempre l’entorn familiar, social i acadèmic o laboral dels nostres usuaris.

Els nostres professionals de la Psicologia treballen amb tot allò que mantén la problemàtica en l’actualitat i tenen com a objectiu solucionar la simptomatologia, així com reduir o eliminar els comportaments problemàtics.

Segons la problemàtica que es presenti, la intervenció psicològica es durà a terme de forma directa amb el pacient o, si escau, de manera indirecta a través dels pares o professorat en el cas dels infants.

 • Intervenció en infants, adolescents i adults
 • Trastorns de l’espectre autista
 • Trastorns per tics i de la Tourette
 • Trastorns del comportament
 • Fòbies i trastorns d’ansietat
 • Trastorns depressius
 • Dol
 • Trastorns de la son
 • Trastorns de l’alimentació
 • Maltractaments i abusos sexuals
 • Enures i encopresi
 • Addiccions