Pedagogia

La pedagogia és una disciplina en la que es treballa l’educació en tots els sentits: escolar, familiar, laboral, social i cultural.
El nostre objectiu principal és potenciar al màxim el desenvolupament personal de cada infant.

Per això, treballam centrant-nos en l’individu i les seves característiques, realitzant un treball en xarxa amb els pares,
escoles (tutors, equips d’orientació i direcció) i entorn social.

Per aconseguir-ho, es realitza una recollida d’informació per conèixer les competències de l’alumne i es crea un pla de feina, relacionat directament amb les necessitats de cada persona.

A més, dintre del suport educatiu específic-individual, es duu a terme una tasca d’acompanyament i guia de l’infant durant les sessions, per arribar a aconseguir uns bons resultats tant acadèmics com conductuals, sempre potenciant la responsabilitat, l’autonomia i la motivació per la feina.

Reforç educatiu

 

 

 

Dificultats d’aprenentatge:

  • Dislèxia
  • Disgrafia
  • Disortografia
  • Discalcúlia
  • TDAH

 

Tècniques d’estudi

Orientació i mediació familiar