Nutrició i dietètica

El professional encarregat de la Nutrició i dietètica és un sanitari expert s’encarrega d’educar i assessorar als pacients sobre alimentació saludable. També es tracten aquelles malalties ocasionades per la nutrició deficient, tals com l’obesitat, diabetis o hipertensió a més de trastorns alimentaris.

A Espai Saba creiem amb l’educació nutricional, amb els canvis d’hàbits de forma progressiva encaminats a millorar la salut de les persones de qualsevol edat.

Els canvis sempre són positius!

Una bona nutrició, entesa com a una dieta suficient i equilibrada combinada amb l’exercici físic regular, es un element fonamental per a una vida saludable. A totes les edats una nutrició adequada és bàsica per a reforçar el sistema immunitari, contreure malalties  i gaudir d’una bona salut.

Que tractem?

 

  • Millora dels hàbits alimentaris.
  • Pèrdua i manteniment de pes.
  • Nutrició esportiva.
  • Nutrició infantil.
  • Educació nutricional.
  • Planning nutricional personalitzat.
  • Menús quinzenals i mensuals dirigits a infants i adults.
  • Planning nutricional per períodes pre-competició , competició i post-competició