Logopèdia/ Audició i Llenguatge.

La Logopèdia és una especialitat que es dedica a l’estudi, el diagnòstic, la prevenció i el tractament de les alteracions de la parla, la comunicació i el llenguatge oral o escrit, tant el comprensiu com l’expressiu.

 El mestre d’Audició i Llenguatge (AL), se centra en les dificultats de parla, llenguatge o comunicació que tenen relació amb les dificultats cognitives o retard de desenvolupament.

La nostra tasca no és ensenyar a parlar, sinó proporcionar ajuda a l’infant amb sistemes de comunicació, perquè es pugui expressar, tant a nivell oral, escrit, amb signes o amb pictogrames.

Les patologies sobre les que intervé el logopeda estan relacionades amb les persones amb dificultats:

 • De veu (disfonía – afonía)
 • En l’adquisició del llenguatge: retràs del llenguatge (TEL)
 • En l’expressió verbal, l’articulació ( dislàlia)
 • En el llenguatge expressiu i /o comprensiu: Afàsia i Disfàsia
 • Disfèmia
 • Teràpia miofuncional

 

També intervenen en el tractament d’altres patologies

 • Hipoacúsies
 • Deficiència mental
 • Paràlisi cerebral
 • Trastorn de l’espectre autista
 • Dificultats en la comunicació
 • DEA (dificultats específiques de l’aprenentatge)